Edeka Grafenrheinfeld


Bauherr: ROSBO V1 GbR
Ingenieurbüro: RW-Ingenieure
Architekt: mayarchitekten GmbH
Standort: Grafenrheinfeld